">سایبان برقی برای فست فود کباب ذغالی تنور |سایبان متین |22361050